The child has one intuitive aim: self development

Eko-Okul Yeşil Bayrak Ödülümüzü Aldık

Okulumuz, Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak ödülünü almaya bu yıl da hak kazandı.

Eko-Okullar Projesi; okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir. Katılımcı yaklaşımla okullardaki öğrenciler çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol oynarlar. Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Comments are closed.

Yaklaşan Etkinlikler