Anaokulumuzda Büyüteç Atölyesi

Asfa’da anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Büyüteç Atölyesi var. Büyüteç atölyesi ile gözlem ve deneylerle çocuklarımızın içindeki merak duygularını açığa çıkarmayı ve geleceğin mucitlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Hedeflerimiz arasında;

🎯 Yaparak ve yaşayarak öğrenme ve keşfetme,

🎯 Bilimsel çalışma basamaklarına uygun düşünebilme ve düşündüğünü uygulayabilme,

🎯 Doğayı tanıma ve koruma bilinci oluşturma,

🎯 Geleceğin mucitlerine ilham verme,

🎯 Merak eden, sorgulayan, hayal kuran, araştıran, hayalini gerçekleştiren ve çözüm üreten bireyler yetiştirme,

🎯 Çocuklarımıza erken yaşlarda farklı atölye çalışmaları ile ilk keşif deneyimlerini yaşatma yer almaktadır.

Yazar: abayraktar