EĞİTİM İLKELERİMİZ

BÜTÜNLÜK

Yaptığımız her şeyin amacımızı sağlamada bir rolü var ve böylece bütüne katkıda bulunuyor. Küçük bir elişi faaliyetini yaprak olarak düşünelim mesela… O muhakkak ki bir dala, yani bir hedefe bağlıdır. Sadece vakit geçirmek için değildir, diğerleri ile birlikte bir bütün olarak amacımıza hizmet eder.

Sempozyum

Küreselleşme küçük aydınlarımız için çok önemli bir kavram! Çünkü onları bekleyen dünya, küresel bir dünya… Bu dünyada bilgiye ulaşmak kolay ve herkesin başarabileceği bir iş… O yüzden çok bilmek, çok bilgiyle yüklenmek yerine, büyük bir bilgi yığınından gerek duyduklarını çekip alabilmek ve ardından fayda için kullanabilmek fark oluşturuyor artık. Hem bu öyle bir dünya ki her şey birbiriyle bağlantılı; dolayısıyla tüm unsurlar birbirini destekleyip birbiriyle uyumlu çalıştığı sürece başarılı oluyor. İşte bu yüzden, onlar büyük resmi görebilecek, bütünün içinde var olup onu kendi hedefleri doğrultusunda kullanabilecek, yönlendirip yönetebilecek liderlik becerilerini kazanmalılar. Bütünlük yaklaşımı bunun da anahtarıdır…


DOĞAL ÖĞRENME

Biz “öğretmen öğretti” yerine, “küçük aydın öğrendi” diyoruz! Çünkü gerçekte de çocuk eğitilmez, çocuk öğrenir aslında! Bu yüzden biz çocuklar kendileri öğrensinler diye gerekli şartları, imkanları, malzemeleri hazırlayıp arka plana çekiliyoruz. Arka plandan izliyoruz, destekliyoruz ve gerekirse yönlendiriyoruz. Bu yüzden bizde öğretmen yok, gözetmen var…


ÖZGÜNLÜĞE SAYGI

Çocuğunuza bir bakın! Hiç tıpatıp onun gibi başka bir çocuk gördünüz mü? Parmak uçlarımız bile aynı değilken, biz nasıl olur da küçük aydınlarımızın önüne tek bir yol, fabrikasyon standartlar çıkarabiliriz! Biz her bir küçük aydınımızı kendi şartları içerisinde değerlendiriyor, gerekirse ona özel yöntemler geliştiriyor, onu bütünün içinde özgün tutuyoruz.


FAYDA ve MANA

Faydalı mı? O zaman evet diyoruz. Faydasız işten sakınıyoruz. Ve işte bu yüzden istiyoruz ki çocuklar taklit ve ezber yerine, anlayış ve mana ile dolsunlar!