Gönül Aydınlığı’nda Kodlama

Teknolojik bir hayatın içinde doğan ve yetişen çocuklarımız eğlenme, oyun oynama, ders çalışma, aile ve arkadaş iletişimlerini tablet ve telefonlar üzerinden yapıyorlar. Çocuklar okullarında da birinci sınıftan itibaren tabletleri kullanıyorlar. Çocukların hayatına soktuğumuz bu cihazların normal zamanlarda da kullanımını engelleyemeyiz. Aksine engellemek yerine, teknolojiyi kullanarak yetişen genç nüfusu doğru şekilde eğiterek akıllı cihazları kontrolleri altına almalarını sağlamalıyız. Kodlama eğitimi de bu noktada büyük önem kazanıyor

Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile sınırlı değildir. Disiplinler arası etkileşim yönünden de önemlidir. Program yapmak hayatımızın bir parçasıdır aslında. Çocuklar ufak yaşta kazandıkları olayları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerisi sayesinde farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşması durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilmektedirler.

Kodlama eğitimi sayesinde;

  • İletişim
  • Eleştirel düşünme
  • Takım çalışması
  • Problem çözme
  • Kreatif
  • Dijital okuryazarlık gibi becerileri kazandırabiliriz.

Kodlama Dersinde Öğrenme Alanları

Anaokulu olarak hedefimiz daha somut etkinlikler ile başlayıp daha sonra bilgisayar üzerindeki etkinliklere geçmek.

Temel Kavramlar

Bu öğrenme alanı kodlama dersinin günlük hayattaki kullanımı için gerekli olan temel kavramların öğretilmesini kapsamaktadır. Kodlama dersi alt öğrenme alanları olarak teknolojinin yapısı, günlük hayattaki  rolü, sağlık ve güvenlik, dijital  okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, yer almaktadır.

Lego Seti Uygulamaları

Kodlama Dersinin Kullanım ve Uygulaması

Bu öğrenme alanında kodlama dersi için ilk adım olan algoritma mantığını anlatan   geliştirilmiş web 2.0 araçları ve programlar yer almaktadır. (code.org, scratch)

Yazar: abayraktar