Eğitim Modelimiz

6 stratejik ilkemiz gibi yetkinlik gelişiminde de 6 alan üzerinden programımızı uygulamaktayız. Bu çerçevede oluşan programımızın adı “CDM (Competence Development Model) Yetkinlik Geliştirme Modeli”. CDM ile öğrencilerimizin temel yetkinliklerinin dışında kişisel yetkinliklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. CDM için belirlediğimiz 6 alan şöyledir:

  1. AKADEMİK YETKİNLİKLER

Temel Hukuk, Girişimcilik, İnovasyon, Yenilikçi Düşünce, Kritik Analitik, Problem Çözme, Kaynak Tarama, Proje Hazırlama, Karar Alma…

  1. SOSYAL YETKİNLİKLER

Toplumsal Proje Ortaklıkları, İletişim…

  1. DİJİTAL YETKİNLİKLER

Python, Arduino, Excel, Powtoon, Google Slaytlar, Java, C++…

  1. KİŞİSEL YETKİNLİKLER

Liderlik, Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman Yönetimi, Duygusal Zeka Gelişimi, Hızlı Okuma…

  1. BECERİ YETKİNLİKLERİ

Spor ve Sanat, İzcilik, Marangozluk, Gastronomi, Tamirat-Tadilat, Video ve Fotoğrafçılık, Senaryo.

  1. DİL YETKİNLİKLERİ

Dünya Dilleri programı ile İngilizcenin yanında Arapça, İspanyolca, Çince ve Almanca…

Tüm bu alanlarda öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirmekte ve öğrencilerimize gerek ulusal gerekse uluslararası alanda geçerli sertifikalar kazandırmaktayız. Bu doğrultuda EdX, Coursera, Bilgeiş, Udemy gibi kuruluşların yanında çeşitli üniversitelerin sertifika programlarına da dâhil olmaktayız.